Thursday, 4 August 2011

The College Haka has now become a part of college life with a large number of students having a good grasp of the words and actions. We thought old boys might like a copy of the words. The video below shows the boys giving an impromptu performance after the NPBHS game.

Kaea:       Ko te kura o Te Atawhai e ngunguru nei!
Katoa:      Hi au au aue ha!
Kaea:       Ko Hoani Papita e ngunguru nei!
Katoa:      Hi au au aue ha!
Kaea:       Ma wai e ueue te pou o te whare nei?
Katoa:      Aha ka oreore, Ka oreore e kore te pou eueue.
Kaea:       I turia
Katoa:      Ki te rangi
Kaea:       I whiria
Katoa:      Ki te kaha o te atua e haruru nei
Kaea:       E tu numia, E tu Rawea
Katoa:      E tu pakau rorohi
                Matapuihi
                Matapumana
                Whakarere atu ra ki te rangi awatea
                Piki nei I te tuarongo o taku whare
                E kore e turakina I ahaha
Kaea:        Ahaa Purutia
Katoa:       Pururtia to mana.Ko te mana atua, ko te mana tangata
                Kia mou kia ita tuturu kia whiti, whiti whiti ora e HI!!

1 comment:

Anonymous said...

Hi, any chance of a translation?